logo
hlmybanneri
YHTEYSTIEDOT Etusivu Palvelut Hinnasto Linkkejä Yhteystiedot
LAKIPUHELIN

puhelingsm

Yksityisille:

0200-1111
(2,51 €/min+pvm )

Yrityksille:

0200-5111
(2,51 €/min+pvm )

Avoinna joka päivä klo 8-23, myös viikonloppuisin.

Soita uudelleen, jos numero ei vastaa tai on varattu.

Voit soittaa siis myös lauantaisin ja sunnuntaisin klo 8-23.

 
 

Palvelut yksityisille, yrityksille ja yhteisöille

Palvelemme ja konsultoimme kaikissa lakiasioissa 20 vuoden kokemuksella.

Osaamisalueemme kuuluu muiden muassa

 • Sopimusoikeus
  • sopimusten laadinta
  • tulkintariidat
  • irtisanomiset
 • Avio- ja avoliitto sekä avo- ja avioero
  • avioehtosopimus
  • elatus
  • lahjoitus ja peräytyminen
  • avioeron hakeminen
  • ositus ja omaisuuden erottelu
  • velat
  • pesänjakaja
  • häätö
 • Lapsiasiat
  • lasten huolto, tapaamisoikeus ja elatus
  • huostaanotto
  • isyys
 • Perintö ja lahja
  • lahjakirja
  • testamentti
  • perunkirjoitus
  • perinnönjako
  • lahjavero
 • Holhousoikeudelliset asiat
  • edunvalvojan tai lupapäätöksien hakeminen maistraatilta/käräjäoikeudelta
 • Asuntokauppariidat ja kiinteistöoikeus
  • asuntokaupan purkaminen tai hinnanalennus
  • vahingonkorvaus
  • asunto-osakeyhtiön ja osakkaan vastuun jakautuminen
  • kauppakirja
  • lainhuuto
  • kiinnitys
  • hallinnanjakosopimus
 • Huoneenvuokra-asiat
  • sopimuksen laadinta
  • erityistilanteet vuokrasuhteen aikana
  • huoneenvuokrasaatavan oikeudellinen perintä
  • vuokrasopimuksen purku ja häätö
 • Kiinteistö- ja rakentamisoikeus
  • kiinteistön omistussuhteet
  • rakennusurakkariita
  • kaavoitus
  • kiinteistöjen ja asuntojen home- ja kosteusongelmat
 • Työoikeus
  • työsuhteeseen liittyävät asiat
 • Julkinen hankinta
  • hankintaprosessissa avustaminen
  • markkinaoikeuskäsittely
 • Rikosasiat
  • eri rikokset: mm. liikenne- ja talousrikokset
  • talous- ja velallisen oikeudet
  • työsuojelurikokset
  • lähestymiskielto
  • korvausvaatimukset
  • rangaistukset
 • Tekijänoikeus
 • Verovalitukset ja verosuunnittelu
  • oikaisuvaatimus ja verovalitus
  • ennakkoratkaisun tai -päätöksen hakeminen
  • perintö- ja lahjaverosuunnittelu
  • myyntivoiton verotus
  • verokonsultointi
 • Vahingonkorvaus
  • kaikki vastuukysymykset
 • Maa- ja vesioikeus
  • tieasiat
  • rasitteet
 • Yhtiöoikeus
  • yhtiön perustaminen ja yhtiömuodon muutos
  • osakassopimus
  • liikkeen luovuttaminen
  • yrityksen sukupolvenvaihdos
  • verokonsultointi
 • Yhteisöoikeus
 • Perintäasiat
  • saatavan perintä oikeusteitse
  • konkurssivalvonta
 • Oikeudenkäyntiasiat
  • kaikkien riita-, rikos-, ja hakemusasioiden neuvonta
 • Ulosotto
  • suojaosuus, takaisinsaanti

Lakipuhelimessa kommentoimme myös asiakirjoja. Voit lähettää asiakirjasi maksuttomasti ennakkoon sähköpostitse laki(at)laki.net tai faksilla 09-85657112.

Kun olet lähettänyt asiakirjasi, voit soittaa lakipuhelimeemme 0200 - 1111
(2,51 €/min+pvm) ja saat ongelmaasi vastauksen.